Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ansök med IB-examen

Söker du in till Handelshögskolans kandidatprogram med IB-examen i den nationella omgången för svenska studenter? Här kan du se alla behörighetskrav för IB-studenter.
Behörighetskrav svenskt gymnasiebetyg  Motsvarande behörighetskrav IB
C i Svenska 3 4 i Swedish A, SL/HL * 
C i Engelska 6 4 i English B, SL med annat  undervisningsspråk än engelska
C i Matematik 3B 4 i Mathematics: applications and interpretation SL (tidigare Mathematical Studies)
C i Samhällskunskap 1B eller
1a1 + 1a2
IB-examen
C i Historia 1B eller 1a1 + 1a2 4 i History SL/HL eller 
  4 i Business Management SL/HL eller 
  4 i Economics SL/HL eller 
  4 i Geography SL/HL eller 
  4 i Global Politics SL/HL eller 
  4 i Philosophy SL/HL eller 
  4 i Social & Cultural Anthropology SL/HL eller 
  4 i World Religions SL eller
  4 i European Studies SL/HL
C i Moderna Språk 3 (endast för BSc in Business & Economics) 4 i Språk Ab initio (endast för BSc in Business & Economics **


*Saknar du svenska i betyget men kan svenska flytande? Då kan du ta ett TISUS-test för att få behörighet i svenska. Läs mer om testet här. Observera att det är fördelaktigt att göra TISUS-testet under ditt sista år på IB (innan du tagit examen), för då räknas det med i ditt slutbetyg och du söker fortfarande i kvot BI.

*Norwegian eller Danish A eller A1, SL/HL ger också behörighet i Svenska 3.

**Om du inte har Moderna Språk i ditt betyg så kan du antingen komplettera genom att läsa på Komvux eller göra en prövning genom dem. Du kan även göra olika typer av tester för att få denna behörighet. Läs mer om dem här (klicka dig vidare i högerkolumnen för de olika språken).

Övriga kurser
Nedan hittar du fler kurser och betyg som IB-studenter ofta undrar över. Dessa är inte nödvändiga för att uppfylla behörighetskraven men har du dem i ditt betyg uppfyller du automatiskt behörighetskraven i tabellen ovan. 

Kurs & betyg i gymnasiet Motsvarande kurs & betyg IB
C i Engelska 7 4 i English A, SL/HL
C i Matematik 5 3 i Mathematics SL/HL
C i Moderna Språk 5 4 i B-språk, SL/HL
C i Moderna Språk 7 4 i annat A-språk (ej svenska, danska, norska, engelska)


Mer information

  • Du hittar mer information för IB-studenter från antagning.se på den här sidan.

  • Söker du med utländska betyg? Du hittar mer information om att söka med utländska betyg i den nationella eller internationella omgången på den här sidan.