Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Lars Strannegård får Humtankpriset

Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan, tilldelas 2022 års Humtankpris. Han får priset för sitt enträgna arbete för humanistisk bildning.

Samhället behöver humanistiska kunskaper. Humaniora behöver nå ut i samhället. Därför utdelar tankesmedjan Humtank årligen Humtankpriset till "akademiker som på ett förtjänstfullt sätt bidragit med viktiga humanioraperspektiv i samhällslivet".

Priset år 2022 tilldelas Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan. Det delas ut i samband med ett heldagsseminarium om Donna Tartts Den hemliga historien, som hålls på Handelshögskolan den 20 januari 2023. 

Motivering:

"Lars Strannegård har under lång tid drivit frågor om samhällets och individens behov av humanistisk bildning. Som rektor vid Handelshögskolan har han tagit initiativ till en särskild kultur- och konstsatsning, som syftar till att skapa en vidgad akademisk miljö, i vilken studenternas kritiska och kreativa tänkande kan utmanas och utvecklas. Tillsammans med forskare och lärare läser studenterna också romaner, i syfte att stärka självreflektion, empati och kulturell läskunnighet. Strannegård medverkar vidare flitigt i samhällsdebatten, där han argumenterar för vår tids behov av klassisk bildning, där fakta och specialistkunskaper samsas med en bred humanistisk utblick och intellektuell nyfikenhet. Likaså utgör hans bok Kunskap som känns (2021) en plädering för bildning såsom omistlig för demokratin och den fritt tänkande människan. I vår åsikts- och nyttofixerade samtid, där få utanför skrået aktivt arbetar för humanioras sak, är Lars Strannegårds gärning ovärderlig. Vi gläder oss åt att ge honom årets Humtankpris!"

SSE