Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ny forskning pekar på behovet av flexibilitet i offentlig upphandling

Gabriel Karlberg, forskare vid institutionen för redovisning och finansiering vid Handelshögskolan i Stockholm, presenterar sin avhandling: ”Styrning av outsourcad offentlig service – en balansakt mellan fasthet och flexibilitet”.

Gabriel har studerat upphandlingen av ett stödboende för personer med missbruksproblematik genomförd av en av Sveriges större kommuner. Styrningen av den privata entreprenören beskrevs som föränderlig och mångfacetterad snarare än förutsägbar och formell.

”Min studie visar att det finns behov av en annan syn på leverantörer, inom ramarna för lagen om offentlig upphandling, där man i större utsträckning ser varandra som partners som arbetar gemensamt.”, säger Gabriel Karlberg.

I studien tvingades parterna tidigt att omförhandla avtalet. Avhandlingen diskuterar huruvida formella detaljkrav på egen hand kan hantera komplex offentlig verksamhet med stort behov av flexibilitet.

”Det är svårt att reglera allt i ett kontrakt som löper flera år. För att undvika inlåsningseffekter borde det diskuteras huruvida verksamheter av den här typen ens kan hanteras inom ramen för en upphandling” säger Gabriel Karlberg.

Studien riktar sig till såväl forskare som praktiker som vill få en ökad förståelse för styrning av outsourcad offentlig service och avslutas med konkreta råd för hur man kan möjliggöra informell styrning och flexibilitet.


För mer information vänligen kontakta:

Gabriel Karlberg
Forskare vid institutionen för redovisning och finansiering
Handelshögskolan i Stockholm
gabriel.karlberg@hhs.se
+46 707 17 26 97

Jonas Weschke
Communication and Marketing Manager
Handelshögskolan i Stockholm
jonas.weschke@hhs.se
+46 70 555 81 69

SSE

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer