Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

REPLIK DN DEBATT 13/10: ”Sänkta löner löser inte arbetslösheten för utlandsfödda”

Laurence Romani, docent, Handelshögskolan i Stockholm, en av fem undertecknare: Inkluderande arbetsgivare är en förutsättning för en lyckad arbetsmarknadsintegration.