Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

REPLIK DN DEBATT 13/10: ”Sänkta löner löser inte arbetslösheten för utlandsfödda”

Laurence Romani, docent, Handelshögskolan i Stockholm, en av fem undertecknare: Inkluderande arbetsgivare är en förutsättning för en lyckad arbetsmarknadsintegration.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more