Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

News

New research collaboration with Vattenfall

23 February 2022
The project the ‘construction of the employable migrant’ is now collaborating with Vattenfall for the collection of its empirical material. The purpose is to develop knowledge on inclusive recruitment practices and to share this knowledge with practitioners to contribute to a more inclusive labour market.

Inclusion at work supports meritocracy

10 November 2021

REPLIK DN DEBATT 13/10: ”Sänkta löner löser inte arbetslösheten för utlandsfödda”

18 October 2021
Laurence Romani, docent, Handelshögskolan i Stockholm, en av fem undertecknare: Inkluderande arbetsgivare är en förutsättning för en lyckad arbetsmarknadsintegration.

”Vilket parti vågar göra diskrimineringen i arbetslivet till en valfråga?”

16 September 2021
Charlotte Holgersson och Laurence Romani i debattinlägg i Helsingborgs Dagblad.

Laurence Romani ‘co-explorer’ at the Stockholm Explorative Talk on August 31

25 August 2021
Laurence Romani will discuss how to recognise the human capital of persons with a migration background.

New research looks into why organizations under-employ highly-skilled migrants

25 August 2021
Research published earlier this year investigates potential reasons for the underemployment of highly-skilled migrants at the organizational level. The study shifts the focus from the common narrative of finding explanations at the individual level, to asking why organizations themselves under-employ highly-skilled migrants.

Unika svenska värderingar påverkar ledarskapet

08 June 2021
Sverige är extremt i sina värderingar kring bland annat makt och oberoende. Det ledarskap som är förhärskande här är en direkt spegling av dessa värderingar, vilket även slår igenom i coronatider. Det konstaterar ledarskapsforskaren Ingalill Holmberg.

Chef Live: Ansvarsfullt ledarskap alltmer affärskritiskt – och en viktig drivkraft för innovation

08 June 2021

”Man är aldrig så bra som man tror”

08 June 2021

5 steg: Växla till det nya sättet att jobba med innovation

02 June 2021
Ny forskning visar att det behövs en koppling till ansvarsfullt ledarskap om bolag ska lyckas med sin innovation på lång sikt. Här är fem steg för chefer och företag som vill hamna på rätt spår.
1 2 Next