Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Nyheter

Alla nyheter Utbildning Forskning Outreach Press release Alumni Dissertation Seminar Institute for Research Publication BSc Programs MBA Program Corona

Ny forskning: Känslor kring klimatförändringen styr beteenden

15 oktober 2019
Hur förhåller sig svenska hushåll till klimatförändringen och hur ställer de sig till hållbara investeringar? Det undersöker Anders Anderson, Swedish House of Finance, och David Robinson, Duke University, i forskningsrapporten "Knowledge, Fears and Beliefs: Understanding Household Demand for Green Investments".

En åldrande befolkning leder till lägre realräntor

23 september 2019
Åldrandet kan leda till en permanent och betydande sänkning av realräntorna i framtiden, och strukturella förändringar i form av tekniska framsteg får timlönen inom varusektorn att växa mer än inom tjänstesektorn. Det visar forskning av Andrea Papetti, forskare på Handelshögskolan i Stockholm och ekonom på Europeiska centralbanken.

Ny studie: Så ska finansmarknaden bli mer långsiktig

29 maj 2019
En ny studie från Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC) och Swesif visar att hälften av finansanalytikerna på köpsidan och bolagens investor relations-ansvariga anser att säljsidans finansiella analys har ett alltför kortsiktigt fokus. Mer än en tredjedel av säljsidans analytiker håller med om detta.

Högteknologiska butiker och mobilanvändning får kunder att handla mer

04 april 2019
Dagens fysiska butiksmiljöer blir alltmer digitaliserade, med skärmar, doftmaskiner, ljudduschar och mobiltelefoner. I doktorsavhandlingen How Technology is Evolving In-Store Shopping Behaviors undersöker Carl-Philip Ahlbom, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, hur olika typer av teknik påverkar hur mycket kunder spenderar i fysiska butiker.

Peter Wallenberg Jr tar emot SIR Research Award 2017

12 februari 2018
Peter Wallenberg Jr mottog SIR Research Award vid en ceremoni på Handelshögskolan i Stockholm den femte februari.

Ny bok av tio författare med koppling till Handelshögskolan

07 mars 2016
Tio kvinnor med tidigare eller nuvarande koppling till Handelshögskolan har skrivit en bok med titeln “179 år av ensamhet” om sina erfarenheter från Handelshögskolan. Handelshögskolan välkomnar till lanseringsmingel av boken onsdagen den 9 mars kl. 12.15-13.15 i Atriet.

Mediterande chefer fattar bättre beslut

27 augusti 2015
Chefer som har ett meditativt förhållningssätt till arbetet kan ta in fler och bredare perspektiv när de fattar viktiga beslut, vilket på sikt leder till att verksamheten utvecklas på ett mer hållbart sätt. 

Finansens folkdräkt – om att prata ekonomi så folk förstår

05 maj 2015
I en ny skrift som släpps idag undersöker ekonomie doktor Charlotta Bay vår samtids finansiella folkbildning. Vi får genom bokens berättelser stifta bekantskap med ett urval av samhällsaktörer, och följa dem i deras strävan att försöka skapa mer ekonomiskt ansvarstagande individer. 

Kampen om våra tankar

16 mars 2015
- ny bok från Erik Modig

”Får jag lov?” – ny skrift om förtroendeskapande bland konsulter och teaterregissörer

28 november 2014
Det ökande behovet av att hitta rätt person för ett uppdrag eller ett projekt, och den ökande betydelsen av att kunna skapa förtroende som grund för samarbete, avhandlas i den nya skrift som släpps idag: ”Får jag lov? Förtroendeskapande bland konsulter och teaterregissörer.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer