Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Expertlista AI

Här hittar du Handelshögskolans experter på olika aspekter av artificiell intelligens (AI).

Vårt och samhällets förhållande till AI. AI, beslutsfattande och demokrati.

Vad gör tjänsterna med oss? Kan vi förlita oss på AI i alla delar av våra liv? Kommer AI påverka vissa delar av våra liv särskilt mycket?

Hur påverkas arbetsplatser av AI? Vilken typ av kompetens kommer att behövas i framtiden? Hur kommer AI att påverka beslutsfattande i organisationer? Vilka utmaningar står arbetsplatser inför när det gäller att ta till sig AI (och annan teknologi)?

Är samhället och den offentliga sektorn förberedd på att använda AI? Vilka är riskerna med AI avseende demokrati och jämlikhet?

Magnus Mähring, Professor i entreprenörskap och digital innovation, House of Innovation

Mail: Magnus.mähring@hhs.se

Tel: 0709-137 407

AI och kreativitet.

Är AI bättre än människor på innovation? Utrotar AI mänsklig kreativitet eller kan AI hjälpa till att lyfta kreativiteten till en högre nivå? Vad händer med alla designers och kreatörer?

Roberto Verganti, professor i ledarskap och innovation, House of Innovation

Mail: Roberto.Verganti@hhs.se

Tel: +39 347 6746357

AI och arbetsplatsen.

Hur påverkas arbetsplatser av AI? Vilken typ av kompetens kommer att behövas i framtiden? Hur kommer AI att påverka beslutsfattande i organisationer? Vilka utmaningar står arbetsplatser inför när det gäller att ta till sig AI (och annan teknologi)?

Sebastian Krakowski, Assistant Professor, House of Innovation

Mail: Sebastian.Krakowski@hhs.se

Tel: 0705-870 612

AI och kommunikation.

Hur kommer kommunikationen i organisationer påverkas av AI?

Hui Sun, Assistant Professor, House of Innovation

Mail: Hui.sun@hhs.se

Tel: 0768-749 139

AI och affärsutveckling.

Hur påverkas företags organisering, affärsmodeller och affärsutveckling av AI? Hur påverkas privata och offentliga organisationers inköpsprocesser?

Per Andersson, professor i marknadsföring, Department of Marketing and Strategy

Mail: Per.Andersson@hhs.se

Tel: 0708-251 216

AI och prediktion. Responsible AI. AI och hållbarhet.

Går det att förutse framtiden med hjälp av data och AI? Hur exakta är resultaten? Vilka är de främsta utmaningarna till att förbättra dessa? Vad kan organisationer göra för att förbättra förutsättningar till att "se runt hörnet"?

Hur kan beslutsfattare få en bättre förståelse av sin verksamhet med hjälp av AI?

Hur ska man som organisation använda sig av data och AI på ett ansvarsfullt sätt (Responsible AI)?

ESG står för ”environmental, social and governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, eller i folkmun, kort och gott hållbarhet. Men hur detta rapporteras, mäts och data presenteras varierar mellan företag och organisationer vilket skapar förvirring. Hur kan AI skapa mer enhetlighet och pålitlighet i ESG-betygen? Och hur kan detta hjälpa företag att fatta bättre investeringsbeslut?

Rickard Sandberg, Professor, Center for Data Analytics

Mail: rickard.sandberg@hhs.se

Tel: 0706-991 255

AI och HR-arbete. AI, kunskapsarbete, innovation och etik.

Hur kommer AI påverka rekryteringsprocesser? Hur kommer AI påverka HR-området, yrken som HR-chef/personalchef?

Vilka kopplingar finns mellan AI och rättvisa i beslutsfattande? Vilka utmaningar ställs företag inför i användandet av AI för att uppnå rättvisa?

Elmira van den Broek, Assistant Professor, House of Innovation

Mail: Elmira.van.den.Broek@hhs.se

Tel: +31 625 009 669

AI, och företags innovationsarbete. AI och personlig integritet. AI och cybersäkerhet.

Vad kan AI få för effekter på innovation och vetenskap i allmänhet och för företags innovationsarbete/FoU i synnerhet? Vad finns det för möjligheter och risker kopplat till AI och innovation/FoU?

Hur kan personlig integritet och ansvarsfullhet värnas i insamlingen av data och användningen av AI? Hur kan man skapa hållbara ansatser? Vad gör EU i frågan?

Vilka regleringar är på gång och vad kan de innebära för svensk/europeisk konkurrenskraft? Vad kan AI medföra för risker och möjligheter kopplat till cybersäkerhet?

Erik Wetter, Assistant Professor, House of Innovation

Mail: erik.wetter@hhs.se

Tel: 0708-938 837

AI i vården

Hur används AI i primär-/specialistvården och läkemedelsindustrin? Hur kan dessa områden bli bättre med AI? Vilka svårigheter står man inför?

Hur används AI i transportindustrin? Hur kan dessa områden bli bättre med AI? Vilka svårigheter står man inför?

Anna Essén, Associate Professor, House of Innovation

Mail: anna.essen@hhs.se

Tel: 0705 888 264