Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Finansiering av mikro- och småföretagande i Sverige efter Corona-pandemin - 29 April 2020

SSE Institute for Research (SIR), House of Innovation (HOI) i samarbete med Stiftelsen Ester och Marginalen Bank inbjuder till ett digitalt panelsamtal om finansieringsutmaningar och möjliga lösningar för mikro- och småföretagande i tiden efter corona-pandemin. Seminariet hålls på svenska.

Småföretagares svårigheter att få finansiering var redan innan corona-pandemin ett väl undersökt faktum. Andelen svenska företag som får ett banklån under det första verksamhetsåret har exempelvis minskat gradvis sedan slutet av 1990-talet. Den pågående pandemin får nu än mer långtgående konsekvenser där många småföretag kämpar för sin överlevnad. Dessutom, andelen utrikesfödda registrerade som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen eller var aktiva i stödprogram har ökat från drygt 10 procent i början av 2000-talet till över 50 procent, där framförallt kvinnor tenderar att hamna utanför.

Redan 2013 förde Dr Pontus Engström och Professor Lars Oxelheim fram förslag i bland annat DN och SvD om möjligheten att genom mikrofinans, med lägre ränta, underlätta för individer med goda idéer och drömmar, att bli entreprenörer eller egenanställda. Några långsiktiga initiativ har tagits men mer kan göras. Stiftelsen Ester grundades på privat initiativ för att erbjuda utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden en väg till egen försörjning genom företagande, bland annat genom utbildning, tillgång till nätverk och sedermera mikrolån. Statliga Almi Företagspartner och det privatägda Marginalen Bank är två aktörer som, utifrån garantier från EU genom Europeiska Investeringsfonden (EIF) har möjlighet att låna ut en halv miljard i mikrolån till svenska småföretag.

Som en del av statens satsningar för att hjälpa småföretagare igenom coronakrisen har Almi fått utökade krediter och dessutom har en företagsakut med statliga kreditgarantier inrättats på 100 mdr kronor. Även EIF har satt av ytterligare 8 mdr euro för att utöka sina befintliga garantiprogram för utlåning mot småföretag.

Corona-krisen innebär stora utmaningar för samhället, men i en kris ges även möjlighet till lärande och att nya initiativ får en chans att ta form och genomföras. Paneldiskussionen handlade om vilka stödinsatser och strukturer kring finansiering för mikro- och småföretagare som finns och fungerar, men framförallt vad som saknas eller inte fungerar och bör lyftas fram för att efter coronapandemin nå ett ökat företagande, tillväxt och sysselsättning i Sverige, inte minst för gruppen utrikesfödda.

Panel: 

  • Anders Bornefalk – Nationalekonom vid Svenskt Näringsliv med fokus på entreprenörskap, företagens finansiering och regional utveckling.
  • Harry Goldman – VD för NyföretagarCentrum Sverige, som finns i över 200 av landets kommuner och stöttar mellan 16 000 och 20 000 nyföretagare årligen.
  • Emil Källström – ekonomisk-politisk talesperson för centerpartiet, alumni från Handelshögskolan. Riksdagspolitiker sedan 2010.
  • Sophie Nachemson-Ekvall – forskare vid SIR och Misum vid Handelshögskolan. Flitig skribent som förutom forskning om företagsstyrning, om sociala obligationer, samt hur banker och institutionella investera kan fokusera på FN:s sociala mål.
  • Johan Nordström – Erbjudandeansvarig Företagslån och Leasing, Marginalen Bank med lång erfarenhet av utlåning till småföretag från Almi Företagspartner och affärsbanken.
  • Sara Brandt - Almi Företagspartner. 

Moderatorer: 

  • Pontus Engström - forskare vid SIR, Handelshögskolan. Forskar främst kring finansiering och entreprenörskap i utvecklingsländer. Grundare av MTI Investment som skapat hundratals arbetstillfällen i Östra Afrika.
  • Gabriel Karlberg - Affärsutvecklare, Marginalen Bank samt lärare vid Handelshögskolan. Bakgrund som forskare inom redovisning, serieentreprenör och som konsult från McKinsey.