Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Seminarie med stiftelsen Ester - 18 June 2019

Hur kan offentliga upphandlingar främja innovationer, entreprenörskap och hållbar utveckling?

Det offentliga Sverige behöver bli bättre på att frigöra den potential som offentlig upphandling har. Det är stora summor som kan bidra till effektivisera bland annat sjukvården så att patienter och personal kan dra nytta av nya lösningar och innovationer. Samtidigt kan strategiskt arbete med upphandlingar skapa samhällsnytta, konkurrenskraft och förutsättningar för mikroföretag och små- och medelstora företag att utvecklas. För att utveckling ska ske i detta område krävs ett paradigmskifte i synen på offentlig upphandling.

Läs mer om Stiftelsen Ester

Gästexperter: Amela Hodzic och Catharina Piper

Moderator: Professor Staffan Furusten

Datum: Tisdag den 18 Juni 2019