Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Från invandring till vinnvandring 22 mars

Den 22 mars 2016 samlades omkring 200 besökare i aulan på Handelshögskolan i Stockholm för att delta i seminariet "Från invandring till vinnvandring: en halvdag om migrationens värdeskapande". Seminariet var ett samarrangemang mellan Misum och Axfoundation.

Den 22 mars samlades omkring 200 besökare i aulan på Handelshögskolan i Stockholm för att delta i seminariet “Från invandring till vinnvandring: en halvdag om migrationens värdeskapande”. Seminariet var ett samarrangemang mellan Misum och Axfoundation.

FNs vice generalsekreterare Jan Eliasson hälsade deltagarna välkomna via ett videomeddelande i vilket han betonade att Sverige finns i världen, men att också världen finns i Sverige.

Övriga talare under dagen var:

Pia Anderberg, direktör HR och förnyelse, Axel Johnson AB
Magnus Berg, fd handläggare "Team praktik" Migrationsverket
Maria Frithz Warg – programansvarig RAMP (Rapid Acceleration Management Program) Handelshögskolan i Stockholm
Golnaz Hashemzadeh, VD Inkludera Invest
Musse Hosseini, ordf Sveriges ensamkommande förening
Pia Höök, Global Diversity Manager, Skanska AB
Rani Kasapi, kulturchef Botkyrka kommun
Hans Lööf, professor i nationalekonomi vid  Kungliga Tekniska Högskolan
Erik Nilsson (S), statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet
Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan I Stockholm
Karl Wennberg, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm

Moderatorer: Lin Lerpold, tf professor vid Handelshögskolan och chef för Misum samt Maureen Hoppers och  Viveka Risberg, programansvariga Axfoundation

"Den mänskliga faktorn är viktig"

En av seminariets talare var Karl Wennberg, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Här finns en videoinspelade intervju med honom där han berättar om sin forskning om invandrare och arbetsmarknaden och vilka kommuner som lyckas med att integrera sina nyanlända på arbetsmarknaden.

"Vi är faktiskt ganska duktiga på integration"

Möt Hans Lööf, professor i nationalekonomi på KTH som visar att immigration innebär en långsiktig positiv nettoeffekt och ger en ekonomisk fördel i nästan alla utvecklade industriländer. Det är en dramatisk fokusering på kostnader, menar Lööf. I själva verket har invandringen stora positiva effekter på tjänste- och tillverkningssektorn. Och Sverige är bäst på integration, enligt IMF! #vinnvandring