Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Books and Book Chapters

Below the most recent books and book chapters by the faculty are listed.

Books and book chapters

Östman, L. (2014), De ekonomiska styrreformerna och samhället,  Rectito, Borås.

Anthony, R.N., Govindarajan, V., Hartmann, F., Kraus, K, Nilsson, G. (2014), Management Control Systems, European Edition. McGraw-Hill.

Catasùs, B., Hellman, N. & Humphrey, C. (2013), Revisionens roll i bolagsstyrningen, SNS Förlag, Stockholm.

Gillqvist, A-S. & Schuster, W. (2011), Förmår tillsynsorganisationer fånga upp relevanta redovisningsfrågor, in Morgondagens industri, eds. Benson, Lind, Sjögren & Wijkström, Studentlitteratur, Lund.

Hagbjer, E., Lind, J. & Sjögren, E. (2013), Trust in the Monitoring of Publicly Funded Services – A Case Study of Two Outsourced Care Homes for the Elderly, in Trust and Organizations: Confidence Across Borders, eds. Reuter, M., Wijkström, F. & Kristensson Uggla, B., Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Hagbjer, E., Lind, J. & Sjögren, E. (2012), Tillit till uppföljning av offentligt finansierade tjänster – En fallstudie av två privatiserade äldreboenden, in Vem i hela världen kan man lita på? Förtroende i teori och praktik, eds. In: Reuter, M., Kristensson Uggla, B. & Wijkström, F., Studentlitteratur, Lund. 

Sjögren, E. & Johnson, E. (2012), Governing by Drugs: The denial of subsidy for Viagra use in Sweden, in Transformations of the Swedish Welfare State: From Social Engineering to Governance, eds. Larsson, B., Letell, M. & Thörn, H., Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Sjögren, E. & Åhblom, P. (2012), Verktyg för att realisera samverkan: En vetenskaplig undersökning av TioHundraprojektet,  in På väg mot en värdefull styrning: Ersättningssystem för en sammanhållen vård & omsorg om äldre, eds. Krohwinkel Karlsson, A. & Winberg, H., Stiftelsen Leading Health Care, Stockholm.

Benson, I., Lind, J., Sjögren, E., & Wijkström, F. (eds.) (2011), Morgondagens industri – Att sätta spelregler och flytta gränser, Studentlitteratur, Lund.

Hellman, N. (2011), Analysis of changing institutional environments, new accounting policies and corporate governance practices in Sweden, in Law, Corporate Governance, and Accounting: European Perspectives, ed. Krivogorsky, V., Routledge, London.

Lund, M. & Sjögren, E. (2011), Spelregler i förändring – den kommunala skolan i marknadsreformers spår, in Morgondagens industri – Att sätta spelregler och flytta gränser, eds. Benson, I., Lind, J., Sjögren, E., & Wijkström, F., Studentlitteratur, Lund.

Thorsell, H. (2011), Private equity och kontrollen över de finansiella resurserna, in Morgondagens industri, eds. Benson, Lind, Sjögren & Wijkström, Studentlitteratur, Lund.

Carlsson-Wall, M. & Kraus, K. (2010), Target costing in inter-organisational relationships and networks, in Accounting in networks, eds. Håkansson, H, Kraus, K. & Lind J., Routledge, London.

Cäker, M., & Strömsten, T. (2010), Customer accounting when relationships and networks matter, in Accounting in Networks, eds. Håkansson, H, Kraus, K. & Lind J., Routledge, London.

Håkansson, H., Kraus, K. & Lind, J. (2010) eds. Accounting in networks, Routledge, London.

Håkansson, H., Kraus, K., Lind, L & Strömsten, T. (2010), Accounting in networks. The industrial network approach, in Accounting in Networks, eds. Håkansson, H, Kraus, K. & Lind J., Routledge, London.

Håkansson, H., Kraus, K., Lind, J. & Strömsten, T. (2010), Accounting in networks – the industrial-network approach, in Accounting in networks, eds. Håkansson, H, Kraus, K. & Lind J., Routledge, London.

Jennergren, P. (2010), On Depreciation and Return on the Asset Base in a Regulated Company Under the Rate-of-Return and LRIC Regulatory Models, in Energy, Natural Resources and Environmental Economics ("Festschrift" in honor of Kurt Jörnsten), eds. Björndal, E., Björnadal, M., Pardalos, P.M., & Rönnqvist, M., Springer, Berlin and Heidelberg.

Kraus, K. & Lindholm C. (2010), Accounting in inter-organisational relationships within the public sector, in Accounting in networks, eds. Håkansson, H, Kraus, K. & Lind J., Routledge, London.

Sjögren, E. & Fernler, K. (2010), Democratic priority-setting? Organizing multiple stakeholders to make decisions in the healthcare sector, in Organizing Democracy: The Construction of Agency in Practice, eds. Sonderyd, L., Sundström, G., & Furusten, S., Edward Elgar, Cheltenham.

Kraus, K., & Lind, J. (2007), Management control in inter-organisational relationships, in Issues in Management Accounting, eds. Hopper, T., Northcott, D. & Scapens, R., Prentice Hall.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more