Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

DI Debatt Artikel: När importen är dyr blir handelspolitiken viktig

Även om den genomsnittliga tullen är förhållandevis låg finns det områden där en tullbefrielse får stort genomslag på företagens kostnader för inköp samtidigt som det kan ge produktivitetsutvecklingen en skjuts framåt, skriver Patrik Tingvall, chefsekonom Kommerskollegium och senior forskare EIJS (European Institute of Japanese Studies).

Bland ekonomer lyfts med jämna mellanrum en diskussion om att slopa importtullar och då särskilt tullar på insatsvaror. Motivet är enkelt. Handelsliberaliseringar sänker kostnaden för import samtidigt som våra producenter får ett större utbud av varor och tjänster att välja från.

Utöver detta ökar även konkurrensen. Ökad konkurrens kan vara besvärande för enskilda företag, men är välgörande för ekonomin som helhet. Studier från flera länder har visat att handelsliberaliseringar är ett av de effektivaste medlen för ökad tillväxt och produktivitet. Det har ibland hävdats att det är svårt att föreställa sig en enskild policy som kan vara lika gynnsam för ekonomisk tillväxt som en mer öppen handel. Några länder som har följt detta råd och lättat på tullar för i synnerhet insatsvaror är Storbritannien, i samband med brexit, och Kanada som redan 2009 beslutade att slopa tullavgifter på en rad industrivaror.

Läs hela debattartikeln här Dagens Industri. 

Patrik Tingvall, Cheif Economist, The Swedish National Board of Trade (Kommerskollegium) and Senior Research Fellow, European Institute of Japanese Studies (EIJS), Stockholm School of Economics