Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Selected publications

Den omöjliga idén blir aldrig gammal: ICA-idén 90 år / Nils-Erik Wirsäll & Roland Fahlin, 2007. 

Så lever den omöjliga idén: En berättelse om Ica-rörelsen under 80 år / Nils-Erik Wirsäll, 1997. 

Den nyckfulle Svensson: Reflektioner efter ett seminarium om strategier för handeln / Nils-Erik Wirsäll, 1994.        

Den lättrörliga detaljhandeln: Några reflektioner med utgångspunkt från McNair's Wheel of retailing / Nils-Erik Wirsäll, 1991. 

Den omöjliga idén blev verklighet: Från Ica-rörelsens första femtio år / Nils-Erik Wirsäll, 1988.  

Handelns förnyelse: Chanser - risker – möjligheter / Nils-Erik Wirsäll, 1986.

Handelns förnyelse: Dagligvaruhandeln under tre decennier, händelserna bakom siffrorna / Nils-Erik Wirsäll, 1982.

80-talets grosshandel / (red.) Karl-Olof Hammarkvist & Nils-Erik Wirsäll, 1980.  

Från säckkärra till datakassa: Dagligvaruhandelns förnyelse 1950-1980 / Nils-Erik Wirsäll, 1980.  

Åttiotalets handel: Symposium 23-24 nov. 1978 kring temat "Handeln inför 80-talet"/ Nils-Erik Wirsäll, 1979.   

Så handlar vi om tio år: Experter tycker och tror om livsmedelshandeln / Nils-Erik Wirsäll, 1971.