Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Maria Nelson

Maria Nelson, Utflyttning av aktiebolag – en analys i ljuset av den internationella skatterätten och EU-rätten, ak. avh, 2010

I boken analyseras skattekonsekvenserna för utflyttande aktiebolag. Studien bygger på svensk skatterätt, skatteavtalsrätt och EU-skatterätt men även på internationella jämförelser. Med hjälp av bl.a. utländsk doktrin om exitbeskattning av fysiska personer analyseras huruvida exitbeskattning av aktiebolag är förenlig med skatteavtalsrätten.
Rättspraxis på detta område är ytterst begränsad. Regeringsrätten har i princip bedömt rättsfrågan enbart i ett mål medan EU-domstolen överhuvudtaget inte bedömt den. Däremot har EU-domstolen avkunnat flera domar som behandlar exitbeskattning av fysiska personer. En central fråga är därför om vägledning kan sökas i dessa domar för bedömningen av om exitbeskattningen är förenlig med EU-rätten.
Andra frågor av intresse är om EU-domstolens allmänna praxis på företagsbeskattningens område kan tillämpas och vilka tolkningar som kan göras av de domar om aktiebolags etableringsfrihet som inte behandlar skatterätt. Är exitbeskattningen vid byte av hemvist förenlig med skatteavtals-och EU-rätten? Vad innebär uttrycken platsen för den verkliga ledningen och hemvist? Dessa och många andra skattefrågor med anknytning till utflyttning av aktiebolag behandlas utförligt i studien.
Innehåll i korthet:
• Hemvisgrundande ledningskriterier
• Hemvist enligt OECD:s modellavtal
• Utflyttningsbeskattning (s.k. exitbeskattning)
• Skatteavtal
• Internationell bolagsrätt
• EU-rättsliga aspekter av utflyttning

Utdrag ur boken (PDF)

Omfång: 893 sidor, inbunden i hårdband
ISBN: 9789197666657
Pris: 1.537 kr inkl. moms (1.450 kr exkl. moms)

Beställningar: E-post

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more