Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Nu kör vi mot 2030 - hur blir din affärsidé en vinnare?

Den 25 januari 2016 arrangerade Misum, WWF och SEI i samarbete ett seminarium om de nya spelreglerna efter COP 21.  Huvudfrågorna var: Vad sades egentligen på klimatmötet i Paris? och Vad innebär de nya spelreglerna för näringslivet? Och på scenen stod representanter från bland andra Fjärde AP-fonden, WWF, SSAB och Tesla.

Talare var:

Lin Lerpold, chef och tf professor Misum, Handelshögskolan i Stockholm
Johan Kuylenstierna, vd, Stockholm Environment Institute
Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF
Susanne Sweet, docent, Misum, Handelshögskolan i Stockholm
Maria Långberg, hållbarhetschef, SSAB
Andy Rietschel, Regional Corporate Sales Manager, Tesla
Sofie Allert, vd, Swedish Algae Factory
Mats A Andersson, vd, Fjärde AP-fonden
Emma Henningsson, Director Nordic, Carbon Disclosure Project Barbara Evaeus, Senior Manager Communications, WWF

Läs mer om seminariet här.

Nu kör vi mot 2030?