Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Misum och Naturskyddsföreningen seminarium

Den 5 april 2016 arrangerade Misum och Naturskyddsföreningen ett seminarium om miljömärkt sparande och pengar som miljöinsats. 

Talare:

Per Bolund, finansmarknadsminister
Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen
Susanna Alexius, Handelshögskolan i Stockholm
Cecilia Repinski, Mistra Financial Systems/Misum/Handelshögskolan i Stockholm
Amanda Jackson, hållbarhetschef Swedbank
Sammy Almedal, vd JAK medlemsbank
Liza Jonson, vd SPP fonder

Mer om seminariet här.

Kan vi miljömärka våra pengar?