Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

sustainable socio economic development research projects

From compliance to partnership in global supply chains
Projektet undersöker hur multinationella företag styr sin verksamhet för att skapa hållbara leverantörskedjor. Hållbarhet har gått från att vara en del i företagens riskarbete till att ses som en möjlighet att öka värdet på verksamheten. Vi analyserar effekterna av hållbarhetsarbete i det världsledande klädföretaget H&M. Nyligen har H&M genomfört förändringar av sin hållbarhetsstyrning för att gå från regelstyrning till globala partnerskap. I projektet studerar vi hur dessa kontrollsystem är organiserade, integrerade och implementerade i H&M och dess globala leverantörskedjor, samt hur idéer om hållbara leverantörskedjor sprids globalt, i multinationella företag och till deras leverantörer.

Introduction and aim of the project
This research project aims, first, to analyze new attempts in multinational enterprises (MNE) to manage sustainability in their global value and supply chains (e.g. Beske- Janssen et al 2015; Fleming et al 2013; Spence & Rinaldi 2014, Passetti et al 2014). If follows the transformation in our case company – the world leading clothing company H&M – of the way sustainability is governed and controlled, from compliance, a model dependent on external regulation and auditing at arm’s length, towards partnership, a model where embeddedness, trust and commitment are essential ingredients. The project secondly aims to increase our understanding of performance measurements of sustainability (Beske-Janssen et al 2015), the evaluative infrastructure and organizational arrangement that are needed to achieve sustainability in highly complex and dispersed global supply chains.

Project team: Torkel Strömsten, Marek Reuter and Svenne Junker

Contact: Torkel Strömsten