Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Book chapters

Berglund, J (2005) Ekonomiskan i den professionella maktkampen, I Rombach (red), Den framgångsrika ekonomiskan, Stockholm: Santérus förlag.

Bolander, P. (2002) Skall vi anställa Jonas? Om kompetens i rekrytering. I: Löwstedt, J. & Stymne, B. (red.) Scener ur ett företag: Organiseringsteori för kunskapssamhället. Lund: Studentlitteratur.

Berglund, J. & Blomberg, J. (2002) Birgittas HRM-projekt – Om kompetens, språk och positioner i kunskapssamhället. I: Löwstedt, J. & Stymne, B. (red) Scener ur ett företag – Organisationsteori för kunskapssamhället. Lund: Studentlitteratur.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more