Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Hur förebygger vi etnisk diskriminering?

Välkommen till ett digitalt panelsamtal 7 februari 2023 där politiker, forskare och företrädare från näringslivet diskuterar vad som kan göras för att öka kunskapen om situationen så att vi tillsammans kan skapa mer välmående arbetsplatser. Anette Risberg, forskare vid Center for Responsible Leadership, deltar.

Akavias undersökning visar att var femte medlem som är akademiker med utländsk bakgrund upplever att de har utsatts för diskriminering på sin arbetsplats. Samtidigt uppfattar få medlemmar med etnisk svensk bakgrund att det förekommer. 

När: Tisdagen den 7 februari
Var: Livesändning

Upplägg

14.00-14.10  Akavia presenterar rapporten

14.10-14.40   Panelsamtal 

- Annette Risberg, Professor of Organization and Management på Inland Norway University of Applied Science

- Amir Nazari, Inclusion & Diversity Manager på AFRY

- Mariaserena Baretta, regionansvarig för jobbmatchning & rekrytering, EnRival

14.40-14.55    Panelsamtal

- Oliver Rosengren, riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet för Moderaterna

- Leila Ali Elmi, riksdagsledamot och ledamot i arbetsmarknadsutskottet. Integrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet

14.55-15.00    Akavia avslutar

 

Se livesändningen här: https://www.youtube.com/watch?v=HdVBxG7pM6Q

SIR CRL