Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Samarbeta med F1RST

F1RST är ett initiativ av Daniel Sachs Foundation och Handelshögskolan i Stockholm. F1RST möjliggörs av samarbeten med företag, organisationer, skolor, högskolor och universitet samt ambassadörer som vill öka mångfalden i näringslivet.
Våra elever sitter på kraft, kompetens och potential som vi hoppas fångas upp och stärks genom F1RST.
Manel Rodrick
Utvecklingsledare, Järvaskolan

F1RST ser vi på Järvaskolan som ett nästa steg i att stärka och utveckla vår samverkan med Handelshögskolan. Våra elever sitter på kraft, kompetens och potential som vi hoppas fångas upp och stärks genom F1RSTs community.

Vi ser F1RST som en stor chans att öka motivationen och möjligheterna för våra elever till att nå högre studier.
Camilla Tenggren
Bitr. rektor, Västerholmsskolan

Vi ser F1RST som en stor chans att öka motivationen och möjligheterna för våra elever till att nå högre studier. Förutom en ökad förståelse, insikt och inspiration till vad det finns för utbud när det gäller högre studier, så är även förhoppningen att det på lång sikt ska öka förutsättningarna för våra elever till att skapa ett nätverk ute i arbetslivet som de annars kanske inte hade haft samma möjligheter till.

Civilsamhället

F1RST samarbetar med flera andra aktörer i ekosystemet som vill demokratisera kunskap till en målgrupp som normalt sett inte har tillgång till den.

Högskolor och universitet

F1RST samarbetar med följande universitet och högskolor för att hjälpa våra medlemmar att få större förståelse för olika utbildningsmöjligheter:

F1RST-ambassadörer

F1RST samarbetar med inspirerande människor i näringslivet som vill dela med sig av sin resa till framtidens talanger:

Min förhoppning är att fler ungdomar, oavsett bakgrund och klass, ska våga välja att utbilda sig och tillgodogöra sig kunskap med hjälp av ett stöttande kontaktnät.
Mehrnoosh Aknooni Ficks
Advokat och grundare av Advokatfirman Aknooni Ficks.

Utbildning och kunskap blev min dörröppnare till rum som annars har varit stängda för mig. Kunskap är makt och gör så att man blir bemött med respekt, oavsett klass eller bakgrund. Min förhoppning är att fler ungdomar, oavsett bakgrund och klass, ska våga välja att utbilda sig och tillgodogöra sig kunskap med hjälp av ett stöttande kontaktnät.

Det är avgörande för Sveriges framtid att minska de astronomiska gapen mellan vår yngre målgrupp och första klivet in i näringslivet.
Mohammed Salih
Sparekonom på Fundler. Driver @mohammedsvagtillmiljonen och podcasten "Tillsammans mot miljonen"

Det är avgörande för Sveriges framtid med insatser som F1RST som syftar till att minska de annars astronomiska gapen mellan vår yngre målgrupp och första klivet in i näringslivet. Framförallt när det kommer till kontaktnät men också kunskapen. Vi ska tillsammans se till att tillgängliggöra den kunskapen som behövs, för intresset finns onekligen där.

F1RST behövs och är unikt i Sverige. Kopplingen till högre utbildning och näringslivet är nyckeln till att demokratisera högre utbildning och nätverk.
Simon Afeworki
VP of Finance, Natural Cycles

F1RST behövs och är unikt i Sverige. Kopplingen till högre utbildning och näringslivet är nyckeln till att demokratisera högre utbildning och nätverk. Vi behöver öppna dörrar för talang som annars inte släpps in i näringslivet. Jag personligen hade inte varit där jag är idag om jag inte fått min möjlighet genom ett community och praktik. Det förändrar liv och Sverige har inte råd att tappa de talangerna.

Kontakta F1RST

Sabinor Haas Lönnroth.jpeg

Vill du samarbeta med F1RST eller har frågor? Kontakta Sabinor Haas Lönnroth, projektledare för F1RST, på 0707 30 69 55 eller sabinor.haas.lonnroth@hhs.se