Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ansvarsfullt Ledarskap

Ansvarsfullt ledarskap: vägen till hållbara affärer. Ingalill Holmberg och Pernilla Petrelius Karlberg

I den här boken ligger fokus på ansvarsfullt ledarskap samt de verktyg och metoder som används för att iscensätta innovation och förändring.
Det är samspelet mellan individens värderingar, företagets kultur, smarta innovationsdrivande processer och ett holistiskt perspektiv på hållbarhet som lägger grunden för innovationer och lärande.

Att utveckla hållbara affärer ställer stora krav på innovationsförmåga och ett ledarskap som går bortom finansiella nyckeltal och kortsiktiga ägarintressen. Vad innebär ett sådant ledarskap? Hur kan ansvarsfullt ledarskap göras till en drivkraft för innovation och hållbarhet? I den här boken beskrivs verktyg och modeller som har utvecklats i olika kontexter för att driva strategiska förändringar där innovation, hållbarhet och ökat ansvar är helt avgörande för organisationens överlevnad och framgång. Ett genomgående tema är de utmaningar och möjligheter som följer av att verka i en global värld med hög förändringstakt.

CASL-Publications