Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Report on the role of the chair of the board

I den här rapporten behandlar I. Holmberg, S. Liljegren och I. Sölvell styrelse-ordförandens särställning i styrelsen och dennes roll och funktion för företagets strategiska utveckling.

Svenskt näringsliv behöver företag som kan skapa lönsamhet, förnyelse och hållbara affärer i global konkurrens. Detta ställer krav på högre innovationstakt och ständig förnyelse. Med sådana krav ökar styrelsen i strategisk betydelse. I den här rapporten behandlar vi styrelse-ordförandens särställning i styrelsen och dennes roll och funktion för företagets strategiska utveckling.

Holmberg, I., Liljegren, S. och Sölvell, I. 2021 Styrelseordförandes roll och funktion för strategisk förnyelse och innovation, Handelshögskolan i Stockholm (SSE). 

Read the report

CASL-Publications Publication