Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

MISUM events and activities

Finansiering av hållbara städer: vilken roll spelar privat kapital?

1/26/2022, 12:15 PM - 1:30 PM
Mistra Center for Sustainable Markets (Misum), Stockholm Environment Institute (SEI) och Cleantech Scandinavia lanserar i detta seminarium en ny forskningsrapport som diskuterar det privata kapitalets roll för att finansiera hållbara städer, med fokus på svenska kommuner.