Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Finansiering av hållbara städer: vilken roll spelar privat kapital?

Mistra Center for Sustainable Markets (Misum), Stockholm Environment Institute (SEI) och Cleantech Scandinavia lanserar i detta seminarium en ny forskningsrapport som diskuterar det privata kapitalets roll för att finansiera hållbara städer, med fokus på svenska kommuner.

Mycket av omställningen till ett hållbart samhälle kommer att hamna i händerna på kommuner. Svenska kommuner har höga ambitioner för hållbarhet men når trots detta inte målen för Agenda 2030 eller klimatneutralitet med nuvarande hastighet och metoder. Det kommer att krävas betydande investeringar för att säkerställa denna omställning och många aktörer ser ett ökande behov av extern finansiering för kommunerna framöver.

Mistra Center for Sustainable Markets (Misum) vid Handelshögskolan i Stockholm, tillsammans med Stockholm Environment Institute (SEI) och Cleantech Scandinavia lanserar härmed den nya rapporten: The role of private market capital in financing sustainable cities: investor and municipal views in a Swedish context. Rapporten bygger på intervjuer med kommuner och finansiella aktörer och syftar till att ge finanssektorn och lokala och regionala myndigheter en forskningsbaserad förståelse för rollen av extern finansiering för att hjälpa kommuner att nå hållbarhet, klimatneutralitet och målen i Agenda 2030, utifrån ett svenskt perspektiv.

Seminariet inleds med en presentation av rapporten av dess huvudförfattare, Nina Waltré och Emma Sjöström, följt av ett panelsamtal och frågestund med representanter från kommuner och finansiella aktörer som intervjuats i projektet.

Läs mer om projektet: Viable Cities’ Finance.

Talare:

Paneldeltagare från kommuner och finanssektorn:

  • Erika Andersson, Miljö och hållbarhetsstrateg, Örebro kommun
  • Peter Dahl, investment manager, Polhem Infra
  • Claes Ramel, finanschef, Malmö stad
  • Björn Söderlundh, chef för utlåning och rådgivning, Kommuninvest

Moderator:

  • Magnus Agerström, VD för Cleantech Scandinavia

Seminariet kommer att ske digitalt. Anmäl dig här. Programmet är preliminärt, med ytterligare detaljer kommer att läggas till närmare evenemangsdatumet. Seminariet kommer att hållas på svenska.

Bildkredit iStock.com/Martin Wahlborg

Misum