Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

News

Pan-European research project to investigate a shifting attitude towards migrants

19 December 2022
A new research project on changing attitudes about migrants is bringing together ten CIVICA universities across Europe. “The idea of migrants’ integration in Europe may be shifting from something seen as a right, to something you need to prove you are worthy of,” says Professor Laurence Romani.

Under-employing skilled migrants and the case of benevolent discrimination

15 November 2022
Why do highly skilled migrants encounter difficulties getting a skilled job? And at what point does being benevolent become discrimination? Professor Laurence Romani visits the podcast Sound Economy to talk about her research on skilled migrants in the workplace.

Laurence Romani in Digital Panel: Increasing Financial Inclusion in Sweden and Abroad

12 October 2022
Oct 26, 2022, 5:00 PM Central European Summer Time

New research collaboration with Vattenfall

23 February 2022
The project the ‘construction of the employable migrant’ is now collaborating with Vattenfall for the collection of its empirical material. The purpose is to develop knowledge on inclusive recruitment practices and to share this knowledge with practitioners to contribute to a more inclusive labour market.

Inclusion at work supports meritocracy

10 November 2021

REPLIK DN DEBATT 13/10: ”Sänkta löner löser inte arbetslösheten för utlandsfödda”

18 October 2021
Laurence Romani, docent, Handelshögskolan i Stockholm, en av fem undertecknare: Inkluderande arbetsgivare är en förutsättning för en lyckad arbetsmarknadsintegration.

”Vilket parti vågar göra diskrimineringen i arbetslivet till en valfråga?”

16 September 2021
Charlotte Holgersson och Laurence Romani i debattinlägg i Helsingborgs Dagblad.

Laurence Romani ‘co-explorer’ at the Stockholm Explorative Talk on August 31

25 August 2021
Laurence Romani will discuss how to recognise the human capital of persons with a migration background.

New research looks into why organizations under-employ highly-skilled migrants

25 August 2021
Research published earlier this year investigates potential reasons for the underemployment of highly-skilled migrants at the organizational level. The study shifts the focus from the common narrative of finding explanations at the individual level, to asking why organizations themselves under-employ highly-skilled migrants.

Unika svenska värderingar påverkar ledarskapet

08 June 2021
Sverige är extremt i sina värderingar kring bland annat makt och oberoende. Det ledarskap som är förhärskande här är en direkt spegling av dessa värderingar, vilket även slår igenom i coronatider. Det konstaterar ledarskapsforskaren Ingalill Holmberg.