Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

SSE Alumni Clubs Extra Årsmöte

På årsmötet den 13 maj beslutade mötet enhälligt att anta styrelsens förslag till tilläggsstadgar. Föreningens medlemmar kallas nu till ett extra årsmöte för att bekräfta beslutet som togs på det ordinarie årsmötet. 

Datum och tid: 19 juni kl. 17.30
Plats: Sal Ragnar, Handelshögskolan

Registrera dig genom att skicka ett mail till ssealumniclub@hhs.se 

Förslag till beslut: Att anta nya tilläggsstadgar

Av nya tilläggsstadgar följer bl.a. att:

1. Frysa medlemsregister per det datum då extra årsmötet avhålles (Medlem är den som betalat medlemsavgift senast per extra årsmöte den 19 juni kl. 17.30)
2. Utse en ny styrelse om 3-5 personer vid extra årsmöte

Ta del av dokumenten nedan inför mötet, för att vara bättre förberedd på att kunna ta ställning till förslaget i samband med årsmötet.

  1. Dagordning
  2. Protokoll från årsmötet den 13 maj 2019
  3. Förslag till tilläggsstadgar
  4. Q&A: Frågor och svar vad samarbetet med skolan kommer att innebära för föreningen och dess medlemmar, skolans verksamhet och dess alumner
  5. PowerPoint-presentation som presenterades under årsmötet den 13 maj. 
  6. Film med HHS rektor Lars Strannegård och SSE Alumni Clubs ordförande Günther Mårder som visades under årsmötet den 13 maj. 

Har du några frågor kring innehållet i dokumenten, kontakta gärna ssealumniclub@hhs.se

 

Protokollet från årsmötet den 13 maj är justerat och godkänt. Dokumenten kan komma att uppdateras inför mötet. 

 

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more