Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

DI - Experterna skeptiska om Traton

Dagens industri, 28 juni 2019

Camilla Pålsson

Lastbilskoncernen Traton gör börsdebut på fredagen, men experterna varnar för att sätta alltför stor tilltro till avknoppningar och synergier.

”Avknoppningar är inte alltid en given framgångsformel för högre avkastning”, säger Hampus Engellau, analytiker på Handelsbanken. 

                                             -------------------------------

Martin Sköld, forskare inom fordonsindustrin på Handelshögskolan, har jobbat med synergier i många år. Han är skeptisk till att sätta ett alltför stort hopp till dem, om man ser till tidigare erfarenheter och forskning. 

”Synergier har blivit ett sätt att minska kostnaderna genom att utveckla och använda komponenter gemensamt. Men de kräver långsiktighet och uthållighet för att inte riskera att skada varumärkena. Man kan gå in och våldföra sig men det blir inte bra.”  

Det handlar om kunskap, erfarenhet, historik, teknologiska skillnader och designval som skiljer sig åt, anser han. 

”Allt det där måste man hantera som en helhet och sedan måste man fundera på vilka områden man kan hitta komponentgemenskap i. Man kan hitta det inom specifika områden av ett fordon, men ska man skala upp det tar det ofta väldigt lång tid”, säger Martin Sköld.