Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Dagens samhälle - Så banar vi väg för lyckad digital innovation

Dagens Samhälle, 5 september 2019

 

Beslutsfattare kan göra mycket mer för att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen innebär i vården. Det skriver docent Anna Essén, som idag presenterar en ny SNS-rapport om viktiga framgångsfaktorer.