Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Martin Sköld​

Scania Associate Professor - Department of Entrepreneurship, Innovation and Technology. Director - Scania Center of Innovation and Operational Excellence.

Selected Publications

Journal articles, books and investigations: 
Sköld, Martin. 2007. Synergirealisering: Realisering av produktsynergier efter företagssammanslagningar. Stockholm: EFI. 

Sköld, Martin. 2008a. Från slutprodukttillverkare till leverantör: Effekter av förändrade positioner i industriella nätverk. Stockholm: FOI. 

Sköld, Martin, & Karlsson, Christer. 2007a. Multibranded Platform Development: A Corporate Strategy with Multimanagerial Challenges. Journal of Product and Innovation Management, 24(6): 554-566. 

Karlsson, Christer, & Sköld, Martin. 2007a. Counteracting forces in Multi-branded product platform development. Creativity and Innovation Management, 16(2): 133-141. 

Karlsson, Christer, & Sköld, Martin. 2007b. The Manufacturing Extraprise: an emerging production network paradigm. Journal of Manufacturing Technology Management, 18(8): 912-932. 

Conference proceedings: 
Sköld, Martin, & Karlsson, Christer. 2009. Types and characteristics of generically different product platform strategies. Paper presented at the 16th International Product Development Management Conference, Twente, Netherlands. 

Freij, Åke, & Sköld, Martin. 2009. Mapping the winds of creative destruction in the Nordic financial service industry. Paper presented at the 16th International Product Development Management Conference, Twente, Netherlands. 

Sköld, Martin, & Karlsson, Christer. 2008. Technology transfer in networked companies. Paper presented at the 15th International Product Development Management Conference, Hamburg, Germany. 

Sköld, Martin. 2008c. Knowledge development patterns in radically new architectural innovation. Paper presented at the 9th International CINet Conference, Valencia, Spain. 

Sköld, Martin, & Karlsson, Christer. 2007b. Patterns of Knowledge Development in Architectural Innovation. Paper presented at the 14th International Product Development Management Conference, Porto, Portugal. 

Sköld, Martin, & Karlsson, Christer. 2006. Handling commonalization and differentiation in multi-branded platform development. Paper presented at the 13th International Product Development Management Conference, Milan, Italy. 

Karlsson, Christer, & Sköld, Martin. 2005. Balancing demands on "Multi-branded" product platforms. Paper presented at the 12th International Product Development Management Conference, Copenhagen, Denmark.

Popular science magazines: 
Sköld, Martin. 2009a. Bakåt i värdekedjan? Management of Technology, 3: 3-4. 

Sköld, Martin. 2009b. Öka din marknadsandel med rätt strategi. Motorbranschen, 11: 26-28. 

Sköld, Martin. 2008b. Gästkrönika: När lyckas fusionen? STOCK Magazine(1): 31. 

Sköld, Martin. 2008d. Trolleri med synergi ger ingen tillväxt. Tvärsnitt(1): 24-27. 

Sköld, Martin. 2007. Realisering av produktsynergier, en utmaning för företaget i sin helhet. Management of Technology 5: 6-7.

Highlighted Research