Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

MISUM events and activities

Misum Young Scholars Workshop Sept 3

9/3/2019, 9:00 AM - 12:00 PM
Want to know more about how to develop papers for journal publications? Misum invites PhD students and post-docs from the Stockholm region to a Young Scholars Workshop with Professors Andreas Rasche and Mette Morsing on September 3. Also join our mailing list for more workshops.

Almedalen: Universitetens roll för en hållbar värld

7/1/2019, 2:45 PM - 4:00 PM
Universitetens viktigaste bidrag till en hållbar värld går via forskning och utbildning – men hur ska detta ske på bästa sätt? Hur jobbar lärosätena idag, hur hoppas man kunna arbeta i framtiden och vilka typer av samarbeten ger bäst resultat?

Almedalen: Ungas inkludering i sociala investeringar

7/1/2019, 2:30 PM - 4:00 PM
Vi lever i en tid där samhällsutmaningarna vi står inför är så pass stora att vi behöver samverka över sektorer. Intresset för sociala investeringar ökat dramatiskt & som resultat håller en ny marknad på att ta form. Hur skapar vi de bästa förutsättningarna tillsammans för att nå framgång i detta?

Almedalen: Hur mäter vi social hållbarhet?

7/1/2019, 12:45 PM - 1:30 PM
Forskare, investerare och organisationer har svar på frågor kring sociala investeringar av sociala insatser. Men tyvärr saknas det fungerande system för mätning som garanterar effekt och ekonomiska besparingar. Hur kan vi mäta och säkerställa de insatser som görs?

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more