Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Perlinge, Anders

I have a Ph.D. (Ethnology) from Stockholm University, and became Associate Professor (Docent) in 2013. 2014–2024, I am affiliated researcher at EHFF Institute for Economic and Business History Research.

My particular research interests revolve around the field of financial history. I was the recipient of the 2018 Democracy Scholarship granted by Stockholmia – Research and Publishing.

Member of the Academic Advisory Board to The Foundation for Economic History Research within Banking and Enterprise.

Current Research Projects

At the moment, my main research themes are:

1. Female financial agency in nineteenth century Stockholm

2. Estimates of assets and debts of households in nineteenth century Stockholm

3. Local credit market behaviour in the Swedish countryside in the 1700s–1800s.

 

Publications

My research has been published in Business HistoryScandiaEthnologia ScandinavicaFinancial History Review, Ale and Rig. I have published several monographs, and, in addition, book chapters, been the editor and co-editor of several volumes, as well as written several book reviews, and articles for “the third assignment”.

 

Peer Review Publications Since 1986

Perlinge, A. (2023) ”Likvida affärer. Ored Olsson i Grönhult, Villands Vånga. Storbonde, brännvinsproducent och släktbankir vid 1800-talets mitt”. Ale. Historisk tidskrift för Skåne, Halland & Blekinge, 3, 1–42.

----- (2021) “International Mercantile Networks and Financial Intermediation in Nineteenth Century Scania (Sweden). Foreign Private Capital Imports and Informal Credit Market Imbalances”. Business History 63(5–6), 1030–1047.

----- (2020) “Private wealth accumulation in eighteenth century Scania. Intergenerational credit businesses and rural debt logic in Oppmanna”. Scandia 86(1), 35–54.

----- (2014) “Source-pluralism as Culture-historical Opposition at the Turn of 'Digital Humanities'”. Ethnologia Scandinavica 44, 105–117.

----- (2004) “Archive survey. The Foundation for Economic History Research within Banking and Enterprise and the records of Stockholms Enskilda Bank, 1856–1971” [translation by Björn Norrbom]. Financial History Review 11(1), 105–120.

----- (1986) ”Urbana och pagana finansieringsmönster. Social gränsdragning i 1770-talets Uppland”. Rig 69(1), 1–15.

 

Monographs Since 1990

Perlinge, A. (2024) Den svarta boxen. Stockholmarnas hushållsekonomier under två kriser 1855-1880 och Förmyndarkammarens kvinnliga klienter. Stockholm: Stockholmia förlag. 978-91-7031-362-2.

---- (2022) Female Financial Agency in Stockholm in 1855–1880. The Uneven Road to Extended Citizenship. Stockholm: Vulkan. 978-91-89702-33-2.

----- (2021) Private Wealth and Debt in Stockholm of the Nineteenth Century. Stockholms Enskilda Bank Revisited. Banking & Enterprise, 6. Stockholm: The Foundation for Economic History Research within Banking and Enterprise. 978-91-527-0336-6.

----- (2012) Bubblan som sprack. Byggboomen i Stockholm 1896–1908. Monografier utgivna av Stockholms stad, 225. Stockholm: Kommittén för stockholmsforskning/ Stockholmia förlag. 978-91-7031-246-5.

----- (2010) Börje Hanssen, Åter till Österlen. En tidig mikrohistoria. Agrar- och socialhistoriska texter i urval med en inledande biografi av Anders Perlinge. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden, 51. Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. 978-91-86573-01-0, 11–108.

----- (2007) Släkterna Reenstierna och Wångberg. Ett okänt samband via Varsundet i Amnehärad på 1700-talet. Stockholm: Utg. 978-91-633-0574-0.

----- (2005) Sockenbankirerna. Kreditrelationer och tidig bankverksamhet. Vånga socken i Skåne 1840–1900. Nordiska museets handlingar, 130. Stockholm: Nordiska museets förlag. 91-7108-500-9. [Diss. Stockholm.]

----- (1995) Bondeminnen. Människan och tekniken i jordbruket under 1900-talet. Stockholm: Nordiska museets förlag. 91-7108-389-8.

----- (1994) För stundande skördar. Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens arkiv 1813–1989. En presentation med förslag till forskning. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden utgivna av KSLA:s bibliotek, 5. Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. 91-87562-47-2.

----- (1990) Handledning i insamlingsmetodikBondeminnen. Din historia om lantbrukets mekanisering och elektrifiering samt kvinnans och familjens förändrade roll. Vol. 2. Stockholm: Lantbrukarnas Riksförbund, Nordiska museet & Studieförbundet Vuxenskolan.