Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Research Seminars

Economic and Business History.  

Time:  13.15 – 15.00.

Place: EHFF. Stockholm School of Economics, Room: Please look for each seminar

Entrance: Backside (which now days are the main entrénce) of mainbuildning at Sveavägen 65.

_____________________________________________

Seminarierna hålls på svenska om inget annat anges. Information om ev. salsändring och ev. annat format såsom zoom (tex vid Corona restirktioner el dyl.) går ut separat inför varje seminarium. Rum för vart seminarium varierar. Se Seminarie-schema nedan.

EHFF Advanced Seminar in Economic and Business History

 

Spring 2023

24/1 kl 13-15 Professor Hans Sjögren EHFF/Linköpings University and Anders Houltz, Centrum för Näringslivshistoria presents ”Näringslivet och Covid 19: Samtidsdokumentation med forskningspotential?”

7/2 kl 13-15 PhD student Simon Billinger EHFF/Stockholm School of Economics presents his research projekt ”Financial ice age” Room A336 Sveavägen 65

21/2 kl 13-15 Ek dr Martin Korpi Ratio/EHFF presents “Absolute income mobility and the effect of parent generation inequality: An extended decomposition approach." Room A328 Sveavägen 65

14/3 kl 13-15 Docent Erik Lakomaa, EHFF/Stockholm School of Economics and PhD Tino Sanandaji, EHFF, presents ” Macro-level institutions and trust.” Sven-Erik (ex Bluetooth), Holländargatan 32, floor 4).

4/4 kl 13-15  Fil Dr Gustav Ingman, Stockholm University, TBD Room A328 Sveavägen 65

18/4 kl 13-15  Fil dr Olov Lund, Stockholm University, TBD Room A342 Sveavägen 65

2/5 kl 13-14  Presentation of the new edition of Eli F Heckscher’s book “Gammal och ny ekonomisk liberalism”. Discussion with professor Benny Carlsson, Lund University, professor Mats Lundahl, Stockholm School of Economics, and Anders Ydstedt, Svensk Tidskrift.  Room Torsten, Sveavägen 65

16/5 kl 13-15  TBD B706, Saltmätargatan 13-17, floor 7

 

Seminariars are usually held in Swedish

---------------------------------------------------------------------

 

Fall 2022

13/12 kl 13-15, Fil Dr Jeremy Land, Helsingfors universitet, presents ” The Quest for Bureaucratic Efficiency: Sweden’s Rise and Fall as an Empire”  (Seminar in English). Room 320, Sveavägen 65 (ingång baksidan vilket är huvudentrén).

Våren 2022

25/1 kl 13-15 Docent Fredrik Charpentier Ljungqvist, Stockholms universitet, presenterar “Spatial-temporal grain price co-variability and volatility in early modern Europe (c. 1500–1800)”

8/2 kl 13-15 Fil Dr Rasmus Nykvist, EHFF/Handelshögskolan, presenterar State corporatization as macro-organization: The state-market interlock in Swedish Public Enterprises (med Andrea Geißinger, och Rickard Björnemalm)

22/2 kl 13-15 Ek Dr Elin Åström-Rudberg, Stockholms universitet/EHFF presenterar “European business, market integration, and the ideal of free competition in the 1950s”

15/3 kl 13-15 Fil Dr Kieran Heinemann, University of Cambridge presenterar sin bok Playing the Market: Retail Investment and Speculation in Twentieth-Century Britain” (OUP 2021) (Seminariet hålls på engelska) Inställt

19/4 kl 13-15 Doktorand Carin Sjölin, EHFF/Handelshögskolan, presenterar ett avhandlingskapitel

3/5 kl 13-15 Ek Dr Kristoffer Strandkvist, EHFF/Handelshögskolan presenterar ”De svenska skruvtillverkarna och den internationella kartellen”

24/5 kl 13-15 Ek Dr Erik Lakomaa, EHFF/Handelshögskolan, presenterar ”When the State Fines Itself: The History and Economics of Administrative Fines in the Public Sector “ (Sal 538, Sveavägen 65, plan 5)

7/6 kl 13-15 Fil Dr Michael Funke, EHFF/Uppsala universitet, presenterar ”Name & Shame– Who's to Blame?  Reactive media strategies by advertisers convicted by the Swedish Advertising Ombudman for transgressing the rules of self-regulation of advertising 2009-2019

Fall 2021

 31/8 kl 13-15 Ek Dr Rikard Westerberg, Handelshögskolan/EHFF presenterar pappret “The Swedish Wage-Earner Funds: From Marxist Venture to Venture Capitalists, 1975-1991”

14/9 kl 13-15 Professor Örjan Sölvell, Handelshögskolan, presenterar pappret The dark side of agglomeration, sustained wealth and transposition of trading institutions—the case of Bordeaux in the 18th and 19th centuries (med Albin Skog).

28/9 kl 13-15 Johan Schück presenterar sin bok ”Herman Friedländer: en svensk judisk historia” (Inställt)

12/10 kl 13-15 Ek dr Erik Lakomaa, EHFF/Handelshögskolan presenterar pappret Schumpeterian Institutional Entrepreneurship in the Ecosystems of Innovative Industries” (Med Tino Sanandaji och Magnus Henrekson)

29/10 kl 17-19 Heckscherföreläsningen, professor David Autor, MIT ”On the Persistence of the China Shock”. Aulan, Sveavägen 65, föreläsningen hålls på engelska).

2/11 kl 13-15 Johan Schück presenterar sin bok ”Herman Friedländer: en svensk judisk historia

16/11 kl 13-15 Fil Dr Michael Funke, EHFF/Uppsala universitet presenterar ”I Marknadsföringens tjänst: professionalisering och strategisk kommunikation  - Marknadsförbundet och dess föregångare ca 1950-1980

30/11 kl 13-15 Ek Dr Elin Åström-Rudberg, Stockholms universitet/EHFF presenterar Swedish industry, competition policy and the European market 1956-1965”

14/12 kl 13-15 Doktorand Carin Sjölin, Handelshögskolan/EHFF presenterar ett avhandlingskapitel.

Spring 2021

26/1 kl 13-15 Professor Hans Sjögren, EHFF/Linköpings universitet och Jur Dr Hanna Almlöf Linköpings universitet presenterar”Owner-manager when death do us part. Roles of a widow in case of sudden succession in family firms”.

9/2 kl 13-15 Doktorand Carin Sjölin EHFF/Handelshögskolan presenterar ett avhandlingskapitel.

23/2 kl 13-15 Fil Dr Anita Du Rietz och docent Anne-Marie Lenander Fällström presenterar ”Företagandets historia under medeltiden”.

9/3 kl 13-15 Fil Dr Benito Peix Geldart, Centrum för Näringslivshistoria, presenterar sina böcker om familjen Söderberg under titeln ”Från Olle till Pelle Söderberg.”

23/3 kl 13-15 Docent Elise Dermineur Reuterswärd EHFF/Stockholms universitet presenterar sitt bokprojekt ”Banking Before Banks: The Making of Credit and Debt” (seminariet hålls på engelska).

6/4 kl 13-15 Fil Dr Michael Funke, EHFF presenterar sitt papper ”The Swedish Advertisers’ Association and the institutional development of Swedish export promotion advertising 1955–1972”.

20/4 kl 13-15 Ek Dr Elin Åström Rudberg, EHFF/Stockholms universitet presenterar sitt papper ”Competing economic visions and the struggle for entrepreneurship education in Swedish schools in the 1980s".

4/5 kl 13-15 Doktorand Rasmus Nykvist, Örebro Universitet presenterar sin doktorsavhandling ”Essays on the interaction between regulation and technology: Understanding agency and context through multiple levels of inquiry

18/5 kl 13-15 Professor Henrik Björck, Göteborgs universitet presenterar ”Ekonomutbildningens akademisering speglad i Handelshögskolans tidiga historia”.

 1/6 kl 13-15 Professor Örjan Sölvell, Handelshögskolan presenterar sitt papper ”The dark side of agglomeration, sustained wealth and transposition of trading institutions—the case of Bordeaux in the 18th and 19th centuries” (tillsammans med Albin Skog).

15/6 kl 13-15 Doktorand Carin Sjölin EHFF/Handelshögskolan presenterar ett avhandlingskapitel.

Fall 2020

25/8 kl kl 13-15 Doktorand Rikard Westerberg håller slutseminarium, diskussand adj. professor Nils Karlson, Linköpings universitet/Ratio.

22/9 kl 13-15 Ek Dr Erik Lakomaa presenterar ”The Historical Roots of the Sharing Economy” (med Tino Sanandaji).

6/10 kl 13-15 Doktorand Klas Eriksson, Stockholms universitet, presenterar sitt papper ”How land was owned - General and specific regulation of public and private interests in Stockholm real estate market 1874-1959 “

20/10 kl 13-15 Professor Hans Sjögren, EHFF/Linköpings universitet presenterar sitt bokmanus ”Änkor med makt – näringslivets drottningar”.

3/11 kl 13-15 Fil Dr Josefin Sabo, Umeå universitet, presenterar sin avhandling ”Reglerad sprängkraft: Dynamiten, staten och den svenska civila sprängmedelsindustrin 1858-1950”

17/11 kl 13-15 Fil Dr Michael Funke presenterar sitt papper ”Reklamombudsmannens konkurrenseffekter på den svenska marknaden 2009–2019: två delanalyser (Massmedialt genomslag och praxis inom Reklamombudsmannens opinionsnämnd)”.

24/11 kl 13-13 Fil Dr Matteo Pompermaier presenterar sitt papper “Women and Wealth Composition in Sweden, 1850-1914” (seminariet hålls på engelska)

3/12 kl 13-15 doktorand Rikard Westerberg försvarar sin doktorsavhandling ”Socialists at the Gate: Swedish Business and the Defense of Free Enterprise, 1940-1985” . Opponent:  Professor Niklas Jensen-Eriksen, Helsingfors universitet. (Framläggningen hålls i Sal Torsten, Sveavägen 65).

15/12  kl 13-15 doktorand Carin Sjölin, Handelshögskolan/EHFF presenterar ett avhandlingskapitel.

Seminarierna hålls på svenska i Sal Sven-Erik, Saltmätargatan 13-15 plan 6, om inget annat anges. Under corona-period kan seminarier att hållas online eller delvis online. Information om detta går ut separat inför varje seminarium.

Spring 2020

28/1 kl 13-15 Docent Anders Perlinge, EHFF, presenterar sitt papper ”Female Financial Agency in Stockholm 1855–1880: Unequal Road to Democratization” Sal 348 Sveavägen 65 (OBS! Lokalen).

11/2 kl 13-15Ek Dr Erik Lakomaa, EHFF/Handelshögskolan presenterar pappret ”The Internationalization of the Scandinavian Newspaper Industry 1990-2010” (med professor Richard Wahlund), Sal 138, Sveavägen 65 (OBS! Lokalen).

25/2 kl 13-15 Fil Dr Michael Funke, EHFF, presenterar sitt papper Reklamombudsmannens konkurrenseffekter på den svenska marknaden 2009-2019”.

10/3 kl 13-15 Pasi Nevalainen, Jyväskylä universitet, presenterar sitt papper ”Translating Management Ideas: The Emergence of Finnish Executive Education”, (seminariet hålls på engelska)

24/3 kl 13-15 Fil Dr Josefin Sabo, Umeå universitet, presenterar sin avhandling ”Reglerad sprängkraft: Dynamiten, staten och den svenska civila sprängmedelsindustrin 1858-1950” Sal 138, Sveavägen 65 (Inställt).

14/4 kl 13-15 Fil Dr Benito Peix Geldart, Centrum för Näringslivshistoria, presenterar sina böcker om familjen Söderberg under titeln ”Från Olle till Pelle Söderberg.”(Inställt).

28/4 kl 13-15 Fil dr Anita Du Rietz, presenterar sitt papper ”Svensk företagsamhets två guldåldrar”. (Inställt).

2/6 kl 13-15 Doktorand Rikard Westerberg, EHFF/Handelshögskolan presenterar ett avhandlingskapitel (lokal meddelas senare).

16/6 kl 13-15 Doktorand Carin Sjölin, EHFF/Handelshögskolan presenterar ett avhandlingskapitel. (Flyttat från 12/5)

Seminarierna hålls på svenska i Sal Sven-Erik, Saltmätargatan 13-15 plan 6, om inget annat anges.

2019 Fall

20/8 kl 13-15 Fil Dr Peter Meyer, U.S. Bureau of Labor Statistics, Presenterar sitt
paper “Patents and open source practices in early aviation” Seminariet hålls på engelska

27/8 kl 13-15 Professor em. Håkan Lindgren, EHFF/Handelshögskolan, presenterar sitt papper ”Over-Indebtedness” in a Pre-Industrial Society – or Not? Debt Accumulation and Evolving Debt Structures in 19th Century Sweden”

10/9 kl 13-15 Ek Dr Erik Lakomaa EHFF/Handelshögskolan, TBD

26/9 kl 1700. Heckscherföreläsning med professor Mary O’Sullivan, Université de Genève ”A womans guide to capitalism” Aulan, Sveavägen 65, Föreläsningen hålls på engelska (Obs! Dagen, tiden, lokalen).

1/10 kl 1300. Professor Hans Sjögren, EHFF/Linköpings universitet presenterar pappret ”Entrepreneurial Success – Using Statistical Prosopography and Cluster Analysis for Sweden”

10-12/10 Ekonomisk-historiska mötet, Uppsala Universitet
25/10 kl 13-15 Disputation Elin Åström Rudberg EHFF/Handelshögskolan, Peter

Wallenbergrummet, Sveavägen 65. (Obs! Dagen, lokalen) 5/11 kl 13-15, TBD

19/11 kl 13-15 doktorand Carin Sjölin EHFF/Handelshögskolan, presenterar sitt avhandlings- PM

3/12 kl 13-15 fil dr Tino Sanandaji, EHFF, TBD

17/12 kl 13-15 doktorand Rikard Westerberg, EHFF/Handelshögskolan, presenterar ett avhandlingskapitel

Seminarierna hålls på svenska i Sal Sven-Erik, Saltmätargatan 13-15 plan 6, om inget annat anges. 

 

2019 Spring

15/1 kl 13-15 doktorand Elin Åström-Rudberg, EHFF/Handelshögskolan presenterar sitt  avhandlingskapitel ”The drawn out fall of the Swedish advertising cartel 1954-1965.”

29/1 kl 13-15 Ek Dr Erik Lakomaa EHFF/Handelshögskolan och Fil Dr Tino Sanandaji, EHFF presenterar sitt papper ”Household institutional innovation in health care”

12/2 kl 13-15 Doktorand Eero Juhani Aalto, Aalto universitetet, presenterar sitt papper ”Asymmetric Regulation, Managerial Discretion, and Corporate Political Strategies” (med Zeerim Cheung och Robin Gustafsson) (Seminariet hålls på engelska)

5/3 kl 13-15 Fil Dr Martin Söderhäll presenterar sin avhandling ”Planering och placering: Den modernistiska stadsplaneringen och restaurangnäringens geografi i Stockholm 1930-2017”

26/3 kl 13-15 Fil Dr Lili-Anné Aldman, EHFF och Fil Dr Anita du Rietz, presenterar pappret”Att bygga en stad med växande näringsliv – fallet Norrköping”

9/4 kl 13-15 Professor Hans Sjögren, EHFF/Linköpings universitet presenterar sin nya bok ”Smorgasbord”.

23/4 kl 13-15 Fil Dr Martin Skoog, Stockholms universitet, presenterar sin avhandling ”I Rikets Tjänst – krig, stat och samhälle i Sverige ca 1450-1550”

21/5 kl 13-15 Doktorand Klas Eriksson, Stockholms universitet, presenterar sitt papper ”market of tribes? – Public and special Interests in Stockholm Real Estate Market 1874-2019Seminariet hålls i sal 328, Sveavägen 65, plan 3 (Obs! lokalen)

28/5 kl 13-15 doktorand Rikard Westerberg, EHFF/Handelshögskolan presenterar ett avhandlingskapitel. Seminariet hålls i Terrassrummet, Holländargatan 32, plan 8. (Obs! lokalen)

13/6 kl 13-15 Slutseminarium för doktorand Elin Åström-Rudberg, EHFF/Handelshögskolan. Diskussand professor Hans Kjellberg, Seminariet hålls i sal Johan, Saltmätargatan 13-15 (Obs! dagen, lokalen)

Seminarierna hålls på svenska i Sal Gunnar, Holländargatan 32 plan 5, om inget annat anges.

  

--------------------------------------------------------------------

2018 Fall

 

21/8 kl 13-15 Docent Anders Perlinge, EHFF, presenterar sitt papper

"Private Wealth Accumulation in Scania (Sweden), 1700–1800. Pre-industrial origins of growth and business mirrored in rural debt logic in Oppmanna–Vånga"


11/9 kl 13-15 Ek Dr Erik Lakomaa, Handelshögskolan/EHFF, presenterar sitt paper 

”Propaganda as Defence: The World Wars and the Development of the Swedish War Information Service”


13-14/9 kl 9-17 Symposium, KAW Sveavägen 65

"Wealth and Debt Accumulation in Early Financial Markets
- A Marcus Wallenberg Symposium"

Obs! dag, tid och plats.
Symposiet hålls på engelska/The symposium is in English.

 

25/9 kl 13-15 Fil Dr Nikolas Glover, Uppsala universitet, presenterar sitt papper

"Harnessing 'the emotional value of Sweden': The nation as a brand in collective export promotion, ca 1939-1965"


9/10 kl 13-15 Fil Dr Elin Hinnemo, Mittuniversitetet, presenterar 

”Hur kan man använda förmyndarkammarens arkiv?”


23/10 kl 13-15 Professor Ilkka Nummela, Jyväskylä universitet, presenterar

“Marknadspotentialer i Sverige 1500-1900”. 

Seminariet hålls på engelska/The seminar is in English.

 

6/11 kl 13-15 Professor Rodney Edvinsson (med Gustaf Ingman, Bo Franzén, Klas Erikson och Johan Söderberg), Stockholms universitet, presenterar

”Fastighetspriser i Stockholm från medeltid till nutid”


20/11 kl 13-15 Fil Dr Tino Sanandaji, EHFF, presenterar pappret

”Rich Man’s War, Poor Man’s Fight? Military Innovations and The Demographic Composition of the Post 9/11 American Military” 


4/12 kl 13-15 Doktorand Rikard Westerberg, EHFF/Handelshögskolan presenterar ett avhandlingskapitel, 

"Socialists at the Gate – Swedish Business and the Campaigns Against Wage Earner Funds, 1975-1985."


Seminarierna hålls på svenska i Sal Gunnar, Holländargatan 32 plan 5, om inget annat anges.