Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Forskning: Därför lär du dig mer av att misslyckas

En stark positivitetskultur är för många organisationer en självklarhet. Men hyllandet av framgång kan stå i vägen för innovation, menar Andreas Werr och Jonas Dahl som pekar på misslyckanden som en bättre källa till lärande.