Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Läs om psykologi och lyckas bättre på börsen

Många småsparare brukar reagera utifrån psykologiska faktorer och blir mer riskbenägna om de ”står inför en upplevd förlust”. De brukar också agera likt den stora flocken på börsen, säger ekonomiprofessorn Richard Wahlund till Omni Ekonomi.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more