Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

hållbar finans: Misums emma sjöström intervjuad av forskning.se

Misum-forskarna Emma Sjöström och Joakim Sandberg intervjuade av Forskning.se: "Nytt tänk kan göra finansmarknaden hållbar".

"Emma Sjöström, forskare vid Misum, Handelshögskolan i Stockholm, skiljer på etiska fonder som utesluter vissa typer av företag och hållbarhetsfonder som är mer ambitiösa.

– Hållbarhetsfonder handlar om att ta hänsyn till miljön, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption och affärsetik, och till exempel identifiera vilka bolag som är bäst positionerade."

Läs hela intervjun här.

Läs mer om Misums forskning om Sustainable Finance här.

Misum