Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Bortsorteringen av kvinnliga ledare gör Sverige fattigare

Ingalill Holmberg & Anna Kinberg Batra: DI debatt

Sverige toppar internationella index vad gäller jämställdhet. Samtidigt har vi långt kvar innan män och kvinnor mäts med samma måttstock. Det är ett problem, eftersom underskattningen av kvinnliga ledare innebär att potential i svensk ekonomi och politik inte tas tillvara.

Läs artikeln

CASL

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more