Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

The role of the Chair of the Board

Svenskt näringsliv behöver företag som kan skapa lönsamhet, förnyelse och hållbara affärer i global konkurrens. Detta ställer krav på högre innovationstakt och ständig förnyelse. Med sådana krav ökar styrelsen i strategisk betydelse. I den här rapporten behandlar vi styrelse-ordförandens särställning i styrelsen och dennes roll och funktion för företagets strategiska utveckling.

Holmberg, I., Liljegren, S. och Sölvell, I. 2021 Styrelseordförandes roll och funktion för strategisk förnyelse och innovation, Handelshögskolan i Stockholm (SSE). 

CASL

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more