Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

NY BOK: Vad har hänt med årsredovisningarna?

Walter Schuster och Lars Östman tydliggör årsrapporteringens utveckling i Sverigesedan de första aktiebolagen och närstuderar 20 par av årsredovisningarför 1979 och 2019.

De stora företagens årsredovisningar har växt i volym och utgör inte
längre främst en redogörelse för vad som hänt i strikt och tillbakahållen
ton. Framtid och förväntningar är mer närvarande. Samtidigt
ska börsföretagen sedan 2005 också följa det internationella
regelverket IFRS, numera cirka 5000 sidor av officiella standarder
och förtydliganden. Dessutom har en ny teknologi givetvis förändrat
förutsättningarna för företagens informationsgivning i grunden.

Schuster & Östman tydliggör årsrapporteringens utveckling i Sverige
sedan de första aktiebolagen och närstuderar 20 par av årsredovisningar
för 1979 och 2019. Vilka är förändringarna under de senaste
decennierna mera i detalj? Mycket påtagligt visar det sig att många
ord som knappast förekom i årsredovisningarna för 1979 hör till de
vanligaste för 2019: kassaflöde, risk, mål, förvänta, strategi, styrning,
fokus, långsiktig, finansiell, ansvar, ersättning, regler, efterlevnad och
naturligtvis “hållbar”. Företagsnamn upprepas mycket oftare i en tid
när den naturliga tillhörigheten till koncerner i Sverige faktiskt inte
längre är så stabil. “Volvo” sätts ut 1558 gånger på 228 sidor 2019.

Vad är förändringarna i volym och innehåll uttryck för? Vilka krafter
och processer i företag och samhälle är de sammankopplade
med? Vad betyder de för framtiden? Och till syvende och sist: Är
verkligen den nuvarande ordningen för normgivning ändamålsenlig
för 2020-talet?

Walter Schuster är Öhrlings Pricewaterhousecoopers professor i redovisning
och revision och Lars Östman är professor emeritus, båda
vid Handelshögskolan i Stockholm.

Beställ boken här: https://www.hhs.se/en/research/institutes/institute-for-research/sir-publications/

SIR

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more