Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Micael Dahlén: "Pandemin har fått oss att fundera över vårt sätt att leva”

Pandemin vi befinner oss innebär snarare större möjligheter än den utgör ett hot mot hållbarhetsarbetet. Det var talarna på konferensen Hållbart näringsliv överens om.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more