Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Lena Lid Falkman: Krisen har fått oss att omvärdera kontorets roll

Vad är egentligen syftet med ett kontor? Ska det vara ett ställe där man träffas och arbetar tillsammans eller är det en plats för fokuserat och analytiskt arbete där alla har ett personligt utrymme? Det har forskaren Lena Lid Falkman undersökt i en ny studie.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more