Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Patrik Ström, Director of European Institute of Japanese Studies (EIJS): Japanpodden

Japanpodden Intervju med Patrik Ström, European Instititute of Japanese Studies (EIJS)
  • Göran och Lars träffrar Patrik Ström, chef för Stockholmsbaserade “European Institute of Japanese Studies (EIJS)”, i dagligt tal oxå känt som Japaninstitutet. Bildat 1992 på initiativ av dåvarande rektorn för Handelshögskolan i Stockholm Staffan Burenstam-Linder som tyckte att det var hög tid att världens näst största ekonomi fick en plattform i Europa där Japankännare och framstående japanska forskare och näringslivsföreträdare kunde mötas och dryfta aktuella frågor som har med Japan att göra. Liknande institut fanns sedan tidigare i exempelvis USA.
  • Detta var alltså 1992 och vår första fråga till Patrik Ström blev såklart vad som har hänt. Det har gått mer än 30 år sedan Japaninstitutets bildande - hur är det med japankunskaperna idag jämfört med då?

Läs och lyssna på japanpodden (in Swedish)

https://www.japanpodden.se/eijs-och-oecd

EIJS