Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Patrik Ström, Director of European Institute of Japanese Studies, in Svenska Dagbladet

"Toppelevernas svaghet - Kritiskt tänkande"

Japan sopar banan med konkurrentländerna i Pisamätningarna. Homogenitet, allvar och drillning i kärnämnen föder framgång – och begränsningar.

– Man är sämre på kritiskt tänkande, säger Patrik Ström, chef för Japaninstitutet på Handelshögskolan i Stockholm.

Japan hör, liksom flera östasiatiska länder, till toppen i Pisamätning efter Pisamätning. Länderna, säger Patrik Ström, har liknande utbildningssystem och syn på studier.

Read the article in Svenska Dagbladet (in Swedish).​​​

EIJS