Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Handelshögskolan i Stockholm skriver under klimatramverk för högskolor och universitet

Handelshögskolan i Stockholm är ett av 36 svenska lärosäten som anslutit sig till ett nytt klimatramverk initierat av Chalmers och KTH. Målet med ramverket är sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning.

De lärosäten som anslutit sig till klimatramverket ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga, och ska till år 2030 ha genomfört åtgärder i linje med 1,5-gradersmålet.

- Vi ville tveklöst vara med i initiativet, säger Peter Hultman, CFO och hållbarhetsansvarig på Handelshögskolan i Stockholm. Vi har hittills haft fokus på hållbarhet i forskning och utbildning, men behöver utveckla vår strategi och skapa tydliga mål för vår egen klimatpåverkan. Våra studenter och forskare är utmärkta partners, och nu ser vi fram emot att samarbeta med andra lärosäten. Det finns mycket vi kan lära av varandra.

Chalmers och KTH tog initiativ till ramverket, som sedan utarbetades i ett samarbete mellan svenska universitet och högskolor.

- Vi på Handelshögskolan i Stockholm är entusiastiska inför Klimatramverket. Universitet och högskolor spelar en nyckelroll när det gäller hållbarhet – naturligtvis nu men i än högre grad för framtiden. Vi ska göra allt vi kan för att vår värld ska utvecklas på ett hållbart sätt. Klimatramverket är ett viktigt verktyg för det arbetet, säger Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm.

Hitta Klimatramverket här

Kontaktpersoner

Peter Hultman, CFO samt hållbarhetsansvarig på Handelshögskolan i Stockholm

Peter.hultman@hhs.se, 0703-189483

Tinni Ernsjöö Rappe, kommunikationsansvarig Misum, Handelshögskolan i Stockholm

tinni.rappe@hhs.se, 0708-36 66 41

 

Hittills anslutna läroverk:

 • ​Beckmans Designhögskola
 • Blekinge tekniska högskola
 • Chalmers tekniska högskola
 • Enskilda högskolan Stockholm
 • Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Försvarshögskolan
 • Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan Kristianstad 
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Väst
 • Jönköping University
 • Karlstads universitet
 • Karolinska institutet
 • Konstfack 
 • Kungliga Konsthögskolan
 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
 • Kungliga Tekniska högskolan
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens högskola
 • Newmaninstitutet
 • Röda korsets högskola
 • Sophiahemmet Högskola
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Örebro universitet

 

 

 

 

SSE

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more