Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Konkurrensrättsdag på Handelshögskolan

Svenska Nätverket för Europarättsforskning och Stockholm School of Economics inviterar till en Konkurrensrättsdag

 

START TIME:2018-11-23 at 09:00

END TIME:2018-11-23 at 18:00

9.00-9.30 Registrering

9.30-9.45 Introduktion - Lars Henriksson, Handelshögskolan, Björn Lundqvist, Stockholms
Universitet/SNEF och Vladimir Bastidas, Uppsala Universitet/SNEF

9.45-10.30 Intressant praxis från Luxembourg och Bryssel - Pamela Hansson, Kastell Advokatbyrå

10.30-11.15 Konkurrensrättsliga bedömningar för den digitala ekonomin - Björn Lundqvist, Stockholms Universitet

11.15-12.00 Fairness as a Goal of EU Competition Law? - Marios Iacovides, Stockholms Universitet och Kostantinos Stylianou, University of Leeds

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 [KKV:s inriktning] topic to be confirmed - Rikard Jermsten, Konkurrensverket

13.30-14.15 Intressant praxis från Svenska domstolar och KKV - Marie Östman, Konkurrensverket

14.15-15.00 Upphandling i konkurrens - Johan Hedelin, Handelshögskolan och Sofia Falkner, Hammarskiöld & Co

15.00-15.15 Kaffe

15.15-16.00 Parallel Holding - a Competition Law Problem? - Marco-Claudio Corradi, Stockholms Universitet


För anmälan till Konkurrensrättsdagen, vänligen maila SNEF:s koordinator:
marie.kagrell@juridicum.su.se

Contact person: 
lars.henriksson@hhs.se

SSE