Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Professor Lars-Gunnar Mattsson tilldelas IVAs Guldmedalj

Under Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVAs, 97e Högtidssammankomst den 28 oktober tilldelas Professor Lars-Gunnar Mattsson guldmedalj för ”sin centrala roll i att utveckla industriell internationell marknadsföring som akademiskt ämnesområde.”

Professor Lars-Gunnar Mattsson tilldelas IVAs Guldmedalj för ”sin centrala roll i att utveckla industriell internationell marknadsföring som akademiskt ämnesområde. Han har bland annat genom sitt långa engagemang i Marknadstekniskt Centrum, MTC, bidragit till att föra ut kunskap till praktisk användning i industrin”.

Lars-Gunnar Mattsson blev 1973 den förste professorn i industriell marknadsföring vid Linköpings universitet. Sedan dess har han verkat som professor i företagsekonomi vid bland annat Uppsala Universitet och sedan 1980 vid Handelshögskolan i Stockholm.

Som emeritus är han för närvarande verksam vid Mistra Center for Susatinable Markets, Misum, vid Handelshögskolan. Lars-Gunnar Mattssons fält inkluderar systemförsäljning, globalisering av företag och marknader, tjänsteinnovationer och ICT, inom ramen för industriell internationell marknadsföring.

Läs IVAs pressmeddelande

SSE

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more