Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ny forskning undersöker hur företag kan bli dubbelt effektiva

Docent Martin Sköld vid Handelshögskolan i Stockholm visar med sin nya bok ”Dubbelt Effektiv – Konsten att få mycket att bli mer genom att använda mindre” hur företag, oavsett bransch, kan frigöra en outnyttjad potential och därmed skapa stora konkurrensfördelar.

– Dubbelt Effektiv är en bok som beskriver en metod för hur företagsledare och chefer kan arbeta smartare och på så sätt frigöra tid och samtidigt spara pengar. Många verksamheter är idag ensidigt effektiva och utnyttjar inte sin fulla potential, säger Martin Sköld, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Nyckeln till framgång ligger i att skapa många kombinationsmöjligheter med så få komponenter som möjligt. Som exempel delar Martin in företag i två olika kategorier; de företag som likt taxibilar hanterar hög variation och de som likt tunnelbanor hanterar hög volym.

– Ska man som företag nå framgång bör man justera sitt arbetssätt och bli en ”tunnelbana som kör taxi”. Potentialen finns hos varje organisation och verksamhet, det gäller bara att veta hur man ska gå tillväga för att utnyttja sin fulla potential, fortsätter Martin Sköld.

Boken vänder sig till såväl små som stora organisationer men kan även appliceras i mer vardagliga sammanhang. Ett exempel som Martin nämner är matlagning.

– Många upplever ibland att kylskåpet känns tomt trots att det är fullt av mat. Det beror många gånger på att matvarorna inte passar ihop och därmed inte går att skapa en komplett måltid av. Genom att använda sig av den här metoden kan vi åstadkomma många maträtter av få matvaror. Detta bidrar till att man sparar både tid och pengar och samtidigt slipper slänga matvaror som blivit gamla, berättar Martin Sköld.

Martin Sköld är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och delar sin tid mellan akademi och näringsliv. Han bedriver en stor del av sin forskning i nära samarbete med chefer på väletablerade företag som Scania och Volvo. Martins tidigare forskning har publicerats i flertalet internationellt ledande tidskrifter, däribland Journal of Product Innovation Management.

För ytterligare information och pressbilder, vänligen kontakta:

Charlotte Andersson
charlotte@profileagency.se  
+46 72 315 94 02

Mer information:

www.martinskold.se
www.dubbelteffektiv.se

 

SSE

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more