Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Rekryteringsärende på IFL 2013

I den senaste artikeln i DN finns ett antal faktafel och Handelshögskolan blir på falska grunder anklagade för brott.

Det rekryteringsärende DN skrivit om den senaste tiden skedde på dåvarande IFL 2013. Handelshögskolan har öppet svarat på alla frågor, berättat allt vi vet om händelseförloppet och lämnat all information som finns till DN. Ingen av de personer som praktiskt arbetade med rekryteringen 2013 finns kvar i organisationen.

I den senaste artikeln finns flera faktafel:

1. ”Flera tecken tyder dessutom på att texten i den annons Olofsson stödde sig på var konstruerad i efterhand."

Den annons som användes av advokat Christian Olofsson i utredningen och den annons som publicerats på Monster.se under ansökningsperioden är identiska. Ingenting skiljer mer än sista ansökningsdatum.

2. "Alla stora högskolor har rekryteringssystem. Hade Handelshögskolan velat få fram rätt uppgifter hade den kunnat få det".

Handelshögskolan är en liten skola (motsvarande större gymnasieskola i storlek) och varken Handelshögskolan eller IFL har något rekryteringssystem.

3. ”Under min utredning har det inte framkommit något som tyder på att den annons som jag fick del av inte skulle motsvara den kompetensprofil som efterfrågades av IFL vid rekryteringen.”, skriver Christian Olofsson i e-post till DN.”

Den annons som Christian Olofsson använt i sin utredning är identisk med den som användes i slutskedet av rekryteringen, bland annat på Monster.se, och mycket riktigt den som motsvarade kompetensprofilen som efterfrågades av IFL vid rekryteringen.

4. "Rektor Lars Strannegård låter hälsa att han inte har tid att tala med DN, trots att han haft en vecka på sig. Skolans chef för externa relationer, Katarina Hägg, vill endast svara per e-post."

När DN ringer till Lars Strannegård sitter han i möte. Han svarar nästan omedelbart via mail och ber DN återkomma med sina frågor per mail. När frågorna senare kommer per mail svarar Lars direkt att någon av medarbetarna återkommer med svar på frågorna. Frågorna var tekniska till sin karaktär och krävde mycket arbete för att få fram svar på och vi svarade samma dag. Därefter har DN inte hört av sig till Lars.

​5. ”Först kan Katarina Hägg inte specificera var den annonsen skulle ha publicerats, men senare hänvisar hon till att den fanns på annonssajten Monster.se. Annonsen finns dock inte kvar. Katarina Hägg e-postar en annons som ska ha varit publicerad på sajten till DN, men det är inte densamma som finns med i utredningen. Hon kommer med olika förklaringar om annonsen och när den skulle ha varit publicerad, kommentarer som delvis motsäger varandra.”

Rekryteringen gjordes för över två år sedan och ingen publiceringsplan finns kvar vilket vi meddelar DN. Vi meddelar samtidigt att vi fortsätter söka efter information som visar att ingen efterkonstruktion ägt rum. Efter flera dagars efterforskningar kan vi konstatera att samma annons som använts i utredningen publicerats på Monster.se under ansökningsperioden. Att annonsen inte finns kvar på Monster.se är inte konstigt efter så lång tid, men de har kvar en annonstext. Vi kontaktar DN igen och skickar all tillgänglig information. Annonsentexten som publicerades på Monster.se är identisk med den annons som finns med i utredningen. Ingenting skiljer mer än sista ansökningsdatum.


Katarina Hägg
Chef, externa relationer

SSE

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more