Lennart Samuelson in Svenska Dagbladet - Stockholm School of Economics