Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Öppet seminarium vid Score

Torsdag 15 februari 2024 kl. 10.00-11.30 gästas Scores öppna seminarium av Marcus Mohall, postdoktor vid Institutionen för Tema, Linköpings universitet och Pär Wikman, lektor vid Institutionen för Tema, Linköpings universitet.

Datum: 15 februari 2024 10:00 - 11:30
Plats: Score, Frescativägen 14 A, Stockholms universitet

Kollektivtrafiken: Nyliberala förhoppningar och grå reformer i Storstockholms Lokaltrafik

Mellan 1988–2000 genomfördes SL90, en omfattande omorganisation av Storstockholms Lokaltrafik (SL) genom vilken kollektivtrafiken gradvis lades ut på entreprenad genom konkurrensutsättning. När omorganisationen var färdig hade SL:s personalstyrka reducerats från över 13 000 till knappt 1000. Stora delar av verksamheten hade övertagits av privata aktörer. Omorganisationen syftade till att effektivisera kollektivtrafiken och minska SL:s sedan länge kraftigt ökande kostnader.

På detta seminarium presenterar vi ett utkast på ett kapitel till den kommande antologin Grå reformer, gröna drömmar: Omregleringen i Sverige, 1988–1991 som redogör för implementeringen av SL90 och dess effekter på kollektivtrafiken och de som arbetade i den. Kapitlet visar på hur SL90 delvis var en produkt av nyliberala visioner om hur den offentliga sektorn kunde effektiveras med hjälp av marknadsmekanismer, men att reformen i stor utsträckning drevs på av tjänstemän snarare än ideologer.

Vi kommer också att redogöra för ett större forskningsprojekt vi håller på att utveckla om hur konkurrensutsättningen förändrade planeringen och utvecklingen av kollektivtrafiken, samt hur de kamper SL90 gav upphov till mellan SL:s ledning, de anställda och de privata aktörerna ledde till försämrade arbetsförhållanden.

Seminariet hålls på svenska.

SIR